Centrála NanoX

1.700,00 

Dostupné na objednávku.

Katalogové číslo: Digi-cz 203 Kategorie:

Popis

DCC centrála NanoX-S88-201


DIGI-CZ 203.2

Nová verze (2015/2017) osvědčené centrály podle původního návrhu Paco Cañada a Jindry Fučíka. Od centrály DIGI-CZ 003, která byla v naší nabídce už delší dobu, se liší především ochranou proti rušení, doplněním většího počtu konektorů a zejména úplně novou koncepcí napájení.

 

Podrobný popis všech změn je uveden v článku na webu Mašinky.info. Přehled uvádíme i zde:

 • Změněn je především počet i určení vstupně-výstupních konektorů a doplněna řada ochran a filtrů pro zvýšení spolehlivosti a odolnosti proti rušení;
 • Vstupy napájecího napětí jsou vybaveny unipolárními transily. Tyto poskytují jednak přepěťovou ochranu a také chrání proti připojení zdroje s opačnou polaritou;
 • Vstup napájení 5V pro logickou část je vybaven také filtrem EMI (proti elektromagnetickému rušení indukovanému na přívodu);
 • Stejným filtrem jsou vybaveny výstupy napájení 5V pro S88-N a 12V pro XpressNET™ – zabrání se tím přenosu rušení po napájení zpět do centrály. Ve verzi 2017 byl přidán také do napájení H-můstku, vytvářejícího napětí pro DCC;
 • Optočlen ve zpětnovazební větvi („vstup E“), indikující přetížení v externích zesilovačích, je zaměněn za typ s antiparalelní LED, dosáhne se tím vyšší spolehlivosti vyhodnocování;
 • Doplněna je indikace napětí DCC na výstupech pro trakci nebo programovací kolej (přepínatelné pomocí jumperu). Využití je zejména při laborování s centrálou, při běžném použití je možné vypnout;
 • Úplně nová je deska s plošným spojem – dvouvrstvá s prokovenými otvory a stínícími plochami, má dostatek místa pro chlazení výkonového spínače mohutnějším chladičem. Rozměry desky jsou 100 x 84 mm;
 • Pro uživatele je důležité více konektorů:
  1. pro XpressNET™ –  2 x RJ12 a LMBA signály vyvedené i na nožovém konektoru. To umožní přímé připojení až třech zařízení XpressNET™ bez použití rozboček;
  2. Kromě vývodů pro trakci CDE (resp. J-K-E) a programovací kolej P-Q jsou signály CDE vyvedeny též na nožový konektor pro propojení na další zesilovače. Externí boostery se tak nemusí připojovat na výkonový rozvod DCC do kolejí.

Změna koncepce napájení spočívá v oddělení zdrojové části. Centrála samotná je bez zdroje a má vstup pro trakční napětí, +12V pro XpressNET™ a +5V pro napájení logické části a obvodů připojených na zběrnici S88-N. Je možné použít externí zdroj ze zásob modeláře, nebo speciálně navržený stabilizovaný zdroj DIGI-CZ 204.

Ve verzi 2017 dochází k malé změně na desce plošného spoje a přidání filtru do napájení pro trakci, na funkci se nic nemění. Dostupná od prosince 2016.

Základní vlastnosti centrály NanoX-S88-2015/2017:

 • 16 lokomotiv současně na adresách 1 až 9999;
 • 1024 adres příslušenství (výhybky, návěstidla);
 • 31 zařízení na sběrnici XpressNET™ (Lokomaus, Simplemaus, Minimaus, XbusTCO);
 • Programování na programovací koleji;
 • Programování a čtení dekodérů v přímém i stránkovém módu, programování na programovací koleji i hlavní trati (PoM  – Programming on Main);
 • Podporuje 14, 28 a 128 rychlostních stupňů lokomotiv;
 • Podporuje FL (světla lokomotivy) a funkce F1 až F28;
 • Zpětná vazba s moduly S88-N. Možných je 16 modulů s 8 vstupy tj. 128 vstupů zpětné vazby;
 • Zabudován zesilovač (booster) na proud 2,9A (ve zvláštní úpravě – pouze pro zkušené modeláře – až 4A);
 • Samozřejmostí je ochrana výstupu proti zkratu.

 

Připojení výstupů k obvodu kolejiště (spodní deska)

Centrála se zdrojem

Napájecí zdroj

Doporučený zdroj DIGI-CZ 204 (je rozměrové kompatibilní a umísťuje se na distanční sloupky nad desku centrály) je samostatná položka nabídky. Pro napájení zdroje je potřebný transformátor, který je schopen poskytnout proud cca 3,5A nebo více. Zdroj pro nižší proud nelze použít. Ochrana v centrále vypíná při 2,9A, pokud zdroj při zkratu nedodá do trakční části takovýto proud, nedojde k vypnutí ochrany!